Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał

– Zig Zagler

Nieważne jak wolno stawiasz kroki, ważne byś nie zatrzymał się w drodze

– Konficjusz

Życie zaczyna się tam,
gdzie kończy się lęk

– Osho

Dr n. hum. Agnieszka Roszkowska

Psycholog

Nazywam się Agnieszka Roszkowska, jestem psychologiem, nauczycielem akademickim. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jestem autorką i współautorką licznych artykułów z dziedziny psychologii. Głównym obszarem moich zainteresowań praktycznych jest praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu, jednak w pracy z pacjentami korzystam także z podejścia systemowego. Swoje kwalifikacje ustawicznie podnoszę uczestnicząc w licznych szkoleniach, studiach podyplomowych, konferencjach naukowych polskich i zagranicznych.

Doświadczenie

Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjentów.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jestem członkiem Polskiej Akademii Nauk.
W mojej pracy kieruję się kodeksem etyczno – zawodowym psychologa.

Wykształcenie

  • Studia magisterskie Uniwersytet Śląski w Katowicach 1992-1997
  • Studia doktoranckie Uniwersytet Śląski w Katowicach 1997-2002
  • Studium Biegłych Sądowych Psychologów Katowice 1998
  • Studia podyplomowe z psychologii transportu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2001- 2003
  • Roczne szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej Warszawa 2016- 2017

Oferta

Konsultacja psychologiczna jest pierwszą rozmową, podczas której jest możliwe wzajemne poznanie się psychologa i pacjenta. Podczas konsultacji psychologicznej poznaje się oczekiwania i potrzeby pacjenta dotyczące procesu udzielania mu pomocy. Jest to najczęściej jedno do kilku spotkań, podczas których rozmawia się na temat trudności, które pacjent przeżywa lub problemów, które chce rozwiązać. Ustala się najbardziej odpowiednią dla pacjenta formę pomocy psychologicznej.

Pomoc psychologiczna

Ta forma pomocy jest odpowiednia dla osób, które chcą pracować nad sobą ponieważ albo odbierają sygnały od innych, że zachowują się inaczej niż zwykle albo niepokoją się własnym zachowaniem, bo mają poczucie utraty sensu życia, odczuwają dolegliwości psychosomatyczne, zauważają problemy w kontaktach społecznych. Ta forma pomocy skierowana jest również do osób, które chcą rozwijać swoją osobowość, poszerzać świadomość siebie, odzyskać poczucie bezpieczeństwa, nawiązać relacje towarzyskie lub chcą wzbudzić w sobie poczucie siły i kompetencji.
Pracę rozpoczyna się od zawarcia kontraktu. Odbywa się to w trakcie jednej lub kilku pierwszych sesji konsultacyjnych, podczas których omawiany jest cel oraz warunki współpracy. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

Poradnictwo psychologiczne

Ta forma pomocy jest odpowiednia dla osób które poszukują wsparcia oraz informacji potrzebnych do rozwiązania trudnej lub problemowej dla pacjenta lub jego bliskich, sytuacji. W ramach poradnictwa psychologicznego pomagam pacjentowi przygotować plan konkretnych działań, które może on podjąć, aby rozwiązać ową trudną sytuację. Jest to jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeby pacjenta.

Interwencja psychologiczna

Interwencja psychologiczna (kryzysowa) to forma pomocy psychologicznej, która jest skierowana do osób przeżywających kryzys spowodowany nagłą zmianą w życiu. Może to być np. utrata bliskiej osoby, choroba, rozwód, zdrada, wykorzystanie seksualne, gwałt i inne. Pomoc polega na dawaniu wsparcia w trakcie przepracowywania traumatycznego zdarzenia i zorientowanie pacjenta na przyszłość. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

 

Umów się na wizytę

 

Adres:
ul. Stanisława Małachowskiego 9, 41-200 Sosnowiec
Telefon:
+48 501 480 499
Godziny przyjęć:
Ustalane indywidualnie